Activiteiten

Volg ons ook op Facebook!

BILJARTCENTRUM

de Dam


Activiteiten die momenteel in de agenda staan:
Nieuwsbrief De Dam, juni 2020


Onze stichting kent tot nu te geen traditie van nieuwsbrieven, maar vanwege de huidige periode van Corona en een aantal veranderingen is daar nu alle aanleiding voor. In deze nieuwsbrief willen wij onze biljarters en zoveel mogelijk klanten op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen.


  • Nieuw bestuur

In de afgelopen periode bestond het bestuur van de stichting slechts uit Martin Spaans en Carla Sodenkamp. Dat was onvoldoende, maar gelukkig hebben wij nu een sterke nieuwe bezetting door de toetreding tot het bestuur van Teus Brunekreeft en Menno Arnoldus. Daardoor kan Carla op eigen verzoek uit het bestuur stappen. Het spreekt voor zich dat het bestuur grote dank uitspreekt voor de inzet van Carla in het bestuur de afgelopen 3 jaar. Om misverstanden te voorkomen: Carla blijft natuurlijk als assistent beheerder verbonden aan ons biljartcentrum, gelukkig maar.

Het bestuur bestaat nu uit Teus Brunekreeft (penningmeester), Menno Arnoldus (secretaris) en Martin Spaans (voorzitter).


Teus Brunekreeft is accountant en daarmee bij uitstek de geschikte persoon als accountant

“Ik ben Teus Brunekreeft, 56 jaar en woonachtig in Diepenveen. In het dagelijks leven hebt ik mijn eigen accountantskantoor in Deventer dat actief is het midden- en kleinbedrijf. Na vele jaren amateuristisch biljartspel werd het tijd voor les om het beter onder de knie te krijgen. Of het ooit tot wedstrijden zal gaan komen, zal de tijd leren. Omdat de sfeer van De Dam mij enorm aanspreekt, wil ik mij graag inzetten als penningmeester binnen het bestuur. Ik verheug mij op een prettige tijd binnen De Dam.”

Menno Arnoldus heeft een juridische achtergrond en zich dus op de juridische aspecten richten.

“Ik ben Menno Arnoldus en heb tot aan mijn pensioen juni vorig jaar gewerkt bij de gemeente Deventer als senior projectmanager. Ik heb de nodige bestuurlijke ervaring en ik heb nu meer tijd om mijn hobby’s op te pakken zoals tennis en dus ook biljarten. Zodoende kwam ik via mijn vriend 2 jaar geleden voor het eerst op bezoek bij De Dam. Ik speel nu competitie voor De Klomp en merk dat ik nog heel wat te leren heb van deze mooie sport. Ik hoop dat we als bestuur de goede sfeer in De Dam kunnen bevorderen en verheug me op de heropening per 1 juli”.


  • Veranderingen in beheer

Ons biljartcentrum groeit en bloeit. Steeds meer mensen, jong en oud, man en vrouw, weten ons te vinden. Afgelopen jaar zijn de openingstijden verruimd en zijn we 7 dagen per week open. Een structureel probleem is echter dat er onvoldoende geschikte vrijwilligers beschikbaar zijn om deze openingstijden waar te kunnen maken. Zoals in de afgelopen nieuwjaarspeech al is aangekondigd zijn we bezig met de vraag hoe we kunnen professionaliseren zonder afbreuk te doen aan het huiselijke en toegankelijke karakter van ons centrum. 

De eerste stap is dat we voor een jaar een ervaren beheerder in dienst hebben genomen in de persoon van Peter Valk. Peter is een ervaren en bekende persoon in de horeca van Deventer en omgeving. Op het moment werkt hij in het Hof van Salland te Diepenveen. Peter zal ongeveer 30 uur per week gaan werken voor de Dam. Naast Peter blijven Carla als assistent beheerder, Dinie en Henk als vrijwilligers bardiensten draaien. Met deze bezetting zijn we voorlopig op oorlogssterkte, maar wij gaan er wel van uit dat de ruime openingstijden van voor de Corona-tijd niet gehandhaafd kunnen blijven.    • Corona

Hoewel natuurlijk de gezondheid het belangrijkste blijft is het toch ook afzien, een leven zonder biljarten. Wellicht komt daar in beperkte mate binnenkort een eind aan gezien de versoepelings-maatregelen die de regering 6 mei heeft aangekondigd. Wij hebben nu een protocol voor het heropeningsplan per 1 juli dat positief door de gemeente is beoordeeld. De mogelijkheden vanwege de 1,5 meter maatregel zijn echter zeer beperkt. Dat betekent dat alleen biljarten op reservering, 3 biljarts en 1 pooltafel, maximaal 1 uur speeltijd per klant per dag, enzovoorts.

Het protocol kunt u ook vinden op onze website, waarbij wij wel opmerken dat we dit verder gaan uitwerken in een werkinstructie die overal komt te hangen zodat daarover geen onduidelijkheid kan bestaan.

 

Wij kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn naar aanleiding van deze nieuwsbrief. In dat geval kunt u uw vragen per mail stellen via ons email adres: info@biljartdedam.nl


Voor nu groet ik u namens het hele bestuur en wens ik u alle gezondheid en vooral ook nog geduld  op weg naar een vrijer leven met veel biljartplezier.


Martin Spaans

Voorzitter bestuur Stichting biljartcentrum De Dam