Home

Welkom
Biljartcentrum “De Dam” is in 1977 opgericht door Jan en Annie Poppe en is in 1990 als Stichting verder gegaan. De Stichting wordt beheerd door het bestuur met ondersteuning van vrijwilligers voor bardiensten en andere diensten. De Stichting heeft als doel het bevorderen van de biljartsport in de meest ruime zin en heeft faciliteiten beschikbaar voor KNBB- en recreatieverenigingen, maar ook voor de individuele biljarter. Momenteel maken 2 KNBB verenigingen en 2 recreantenverenigingen gebruik van onze accommodatie. De Dam beschikt over vier biljarttafels en een pooltafel in de benedenzaal en twee wedstrijdtafels in de bovenzaal. De Dam biedt ook aan bedrijven en organisaties de mogelijkheid voor bedrijfsuitstapjes waarbij men kennis kan maken met de biljartsport samen met een hapje en een drankje. U kunt daarover altijd contact opnemen met onze vrijwilligers via ons telefoonnummer of emailadres.Coronabeleid
Momenteel is iedereen weer van harte welkom zonder QR code. Wij gaan er van uit dat iemand corona gerelateerde klachten heeft hij zich eert test alvorens ons te bezoeken. Het bestuur van De Dam gaat er van uit dat iedere bezoeker hier respectvol mee om gaat.Afspraken m.b.t. de wedstrijdtafels

De laatste tijd was er bij sommige van onze gasten onduidelijkheid over het gebruik van de twee wedstrijdtafels (aan de kant van de Walstraat). Daarom is het goed om weer de afspraken die eerder gemaakt zijn op te frissen. Afwijkingen worden in principe vermeden om onnodige discussies hierover te voorkomen.


Toegang tot de 2 wedstrijdtafels in de bovenzaal is uitsluitend voor competitiespelers van De Voorstad en De Klomp. Wij willen dat graag organiseren via het systeem “RESERVEREN”, dus ook bij binnenkomst in de gevallen dat de tafels niet bezet of gereserveerd zijn, wordt direct bij het begin gereserveerd (en als zodanig geregistreerd door beheerder/bardienst), afrondend op een halfuur naar voren, met een maximum van 2 spelers per tafel. Op die wijze kan ook gecontroleerd worden op afschrijven. De introducéregeling is afgeschaft bij De Voorstad. Wil men een niet-lid introduceren dan kan dat uitsluitend via betaalde reservering bij De Dam conform door hen vastgestelde prijzen voor leden en niet leden.

Er zijn 2 afwijkingen vastgesteld door het Bestuur van De Dam:
1. Ingeval op de dag zelf de tafels beneden allen bezet zijn en er ruimte is in de bovenzaal mogen beide tafels op dat moment verhuurd worden aan c.q. gereserveerd worden door niet-leden. Uiteraard kunnen niet-leden niet vooraf de wedstrijdtafels reserveren. Alleen op de dag zelf. Hierdoor kunnen de “dode uren” in de bovenzaal beter worden benut.


2. Op de woensdagmiddag is door beheer een afwijkende coulance-afspraak gemaakt met een min of meer vast team driebanders om in specifieke omstandigheden gebruik te mogen maken van een wedstrijdtafel, mits vrij, voor maximaal één uur. Vastgesteld door bestuur van De Dam op 24-05-2022 na afstemming met Beheer en de Voorstad en De Klomp. Wijzigingen hierop uitsluitend via Bestuur van De Dam en bij voorkeur met afstemming met De Voorstad en De Klomp.

20190916_122251_resized