Home

Welkom

Sluiting van het biljartcentrum per 3 oktober 2020


Beste biljartvrienden,

Helaas moeten wij door de laatste maatregelen vanwege het corona-virus ons biljartcentrum sluiten met ingang van zaterdag 3 oktober. Ons centrum wordt gezien als een sportaccommodatie en de gemeente heeft aangegeven dat wij op basis van de landelijke richtlijnen onze horeca-activiteiten moeten stopzetten. Het bestuur heeft intensief  overleg gevoerd met de gemeente, om er  alles aan te doen om open te mogen blijven, dit is niet gelukt De uitkomst van het overleg is dat biljarten nog wel mag, maar dat er geen consumpties mogen worden aangeboden.


Omdat wij bijna 100% afhankelijk zijn van de omzet uit de bar en keuken kunnen wij niet anders dan overgaan tot sluiting. Open blijven zonder horeca zou vanwege het doorlopen van de kosten al snel leiden tot financiële problemen en grote risico’s opleveren voor het voortbestaan van ons centrum. 

Voor team, bestuur en ongetwijfeld ook onze gasten is dit na de eerdere sluiting van half maart tot 1 juli bijzonder frustrerend. Hoewel de nieuwe landelijke maatregelen voor 3 weken zijn aangekondigd is het niet verstandig om een voorspelling te doen wanneer we weer open kunnen. Wij zullen de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten houden en in goed overleg met de gemeente blijven.


Namens team en bestuur  

Martin Spaans, voorzitter bestuur Stichting Biljartcentrum De Dam

info@biljartdedam.nl

"De Dam" beschikt over 4 biljarttafels en 1 pooltafel in de benedenzaal. In de bovenzaal staan 2 wedstrijdtafels.


Biljartcentrum "De Dam" is in 1977 opgericht door Jan en Annie Poppe en is in 1990 als stichting verder gegaan. Stichting Biljartcentrum "De Dam" wordt beheerd door het bestuur met ondersteuning van vrijwilligers voor bardiensten en andere diensten.


De stichting heeft als doel het bevorderen van de biljartsport in de meest ruime zin, en heeft  faciliteiten beschikbaar voor KNBB -en recreatieverenigingen, maar ook voor de individuele biljarter.


Momenteel maken 2 KNBB verenigingen en 2 recreanten verenigingen gebruik van onze accommodatie.

20190916_122251_resized