Home

Welkom

Coronabeleid

Vanaf vrijdag 25 februari is iedereen weer welkom zonder qr code. We gaan er van uit  als iemand  corona gerelateerde klachten heeft om een test te doen. De Dam hoopt dat iedere bezoeker respectvol hier mee om gaat.

Afspraken m.b.t. de wedstrijdtafels.


De laatste tijd was er bij sommige van onze gasten onduidelijkheid over het gebruik van de twee wedstrijdtafels (aan de kant van de Walstraat). Daarom is het goed om weer de afspraken die eerder gemaakt zijn op te frissen. Afwijkingen worden in principe vermeden om onnodige discussies hierover te voorkomen.

Toegang tot de 2 wedstrijdtafels in de bovenzaal is uitsluitend voor competitiespelers van De Voorstad en De Klomp. Wij willen dat graag via het systeem “RESERVEREN”, dus ook bij binnenkomst in de gevallen dat de tafels niet bezet of gereserveerd zijn, wordt direct bij het begin gereserveerd (en als zodanig geregistreerd door beheerder/bardienst), afrondend op een halfuur naar voren, met een maximum van 2 spelers per tafel. Op die wijze kan ook gecontroleerd worden op afschrijven. 

De introducéregeling is afgeschaft bij De Voorstad. Wil men een niet-lid introduceren dan kan dat uitsluitend via betaalde reservering bij De Dam conform door hen vastgestelde prijzen voor leden en niet leden.

Er zijn 2 afwijkingen vastgesteld door het Bestuur van De Dam:

  1. Ingeval de tafels beneden allen bezet zijn en er ruimte is in de bovenzaal mogen beide tafels verhuurd worden aan niet-leden. Voorwaarde daarbij is dat ingeval er leden komen die daar willen reserveren, de tafels binnen 15 minuten worden ontruimd. De voorwaarde wordt elke keer weer bij het begin gecommuniceerd.

  2. Op de woensdagmiddag is door beheer een afwijkende coulance-afspraak gemaakt met een min of meer vast team driebanders om in specifieke omstandigheden gebruik te mogen maken van een wedstrijdtafel, mits vrij, voor maximaal één uur. 

Vastgesteld door bestuur van De Dam na afstemming met Beheer en de Voorstad en De Klomp. Wijzigingen hierop uitsluitend via Bestuur van De Dam en bij voorkeur met afstemming met De Voorstad en De Klomp.

"De Dam" beschikt over 4 biljarttafels en 1 pooltafel in de benedenzaal. In de bovenzaal staan 2 wedstrijdtafels.


Biljartcentrum "De Dam" is in 1977 opgericht door Jan en Annie Poppe en is in 1990 als stichting verder gegaan. Stichting Biljartcentrum "De Dam" wordt beheerd door het bestuur met ondersteuning van vrijwilligers voor bardiensten en andere diensten.


De stichting heeft als doel het bevorderen van de biljartsport in de meest ruime zin, en heeft  faciliteiten beschikbaar voor KNBB -en recreatieverenigingen, maar ook voor de individuele biljarter.


Momenteel maken 2 KNBB verenigingen en 2 recreanten verenigingen gebruik van onze accommodatie.

20190916_122251_resized