Home

Welkom

Nieuwsbrief De Dam, Juni 2021


Beste Biljartvrienden,


Nu we langzamerhand weer uit de lockdown gaan is het belangrijk dat jullie op de hoogte zijn van de laatste zaken en afspraken hoe we gaan biljarten met in acht neming van de Corona-maatregelen. 

Allereerst willen we als bestuur het volgende mededelen.


zoals jullie al weten is onze voorzitter Martin Spaans getroffen door een medische aandoening waardoor het voor hem niet mogelijk is zijn rol als voorzitter meer te vervullen. Het bestuur bestaat nu uit Teus Brunekreeft en Menno Arnoldus. We zij op zoek naar een voorzitter. We houden ons aanbevolen als iemand een goede kandidaat weet of zich geschikt acht als voorzitter. We horen dat dan graag.


Verder hebben wij afscheid genomen van Peter Valk als beheerder. Dat betekent dat Carla Sodenkamp weer als beheerder zal functioneren. Zij zal daarbij ondersteund worden door Dinie als assistent beheerder. Samen met de andere vrijwilligers zullen zij de bardiensten draaien. Overigens is er nog steeds behoefte aan aanvulling van het team. Mochten jullie gegadigden kennen dan horen we dat natuurlijk ook graag.


Vanaf 14 mei waren wij alweer beperkt open. Omdat we nog geen drank mochten schenken zij we met de verenigingen overeengekomen dat we iedereen € 3,- per uur vragen om quitte te kunnen draaien. Aangezien we met ingang van 5 juni  weer drank mogen schenken vervalt die regeling. De volgende regels gelden nu zoals ook besproken met de verenigingen.


  • Telefonisch reserveren;
  • Maximaal 2 x reserveren per week voor de verenigingsleden op de wedstrijdtafels. De beheerders houden dit bij. Indien er een vrije plek is kan er ter plekke gereserveerd worden;
  • Maximaal 2 spelers per tafel;
  • Indien verenigingsleden op de tafels beneden spelen betalen ze € 5,- per uur. 
  • Niet leden betalen voor het spelen op de tafels beneden € 6,- per uur;
  • Alle tafels beneden kunnen bespeeld worden. De beheerders maken een indeling waarmee de 1,5 meter regel in acht kan worden genomen.

Let verder vooral op de regels en volg graag de aanwijzingen van de beheerder/bardienst op. Zij staan jullie tot dienst en willen jullie graag met plezier laten biljarten en dat gaat het beste als iedereen zich aan de regels houdt. 


Is het erg warm buiten? Je kunt toch prettig biljarten dankzij onze airco installatie!


Met vriendelijker groet,

Het bestuur van de Dam

"De Dam" beschikt over 4 biljarttafels en 1 pooltafel in de benedenzaal. In de bovenzaal staan 2 wedstrijdtafels.


Biljartcentrum "De Dam" is in 1977 opgericht door Jan en Annie Poppe en is in 1990 als stichting verder gegaan. Stichting Biljartcentrum "De Dam" wordt beheerd door het bestuur met ondersteuning van vrijwilligers voor bardiensten en andere diensten.


De stichting heeft als doel het bevorderen van de biljartsport in de meest ruime zin, en heeft  faciliteiten beschikbaar voor KNBB -en recreatieverenigingen, maar ook voor de individuele biljarter.


Momenteel maken 2 KNBB verenigingen en 2 recreanten verenigingen gebruik van onze accommodatie.

20190916_122251_resized