Informatie

Kom gerust eens langs! Wij zijn geopend op:

 

Maandag 18.30-00.00

Dinsdag 14.00-00.00

Woensdag 18.30-00.00

Donderdag 14.00-00.00

Vrijdag 14.00-00.00

Zaterdag 14.00-19.00

Zondag 14.00-18.00

U bent dan van harte welkom om een potje te kaarten, maar ook om te biljarten en/of te poolen.

(m.u.v. 20 december i.v.m. het Dickens Festijn)

 

Natuurlijk kunt u ook alleen binnenkomen voor een kop koffie of een andere consumptie!

Postadres

Stichting Biljartcentrum De Dam

Walstraat 111

7411 GL Deventer

 

Telefoon:

0570-616034

(alleen tijdens openingstijden)

 

E-mailadres:

info@biljartdedam.nl

Parkeren

Wilt u dichtbij en goedkoop parkeren? Op 500m afstand is de Centrumgarage gelegen deze is altijd geopend. U kunt 24 uur per dag in- en uitrijden. Kijk voor een routebeschrijving en de kosten op http://www.centrumgarage-deventer.nl

Kosten

Voor de incidentele speler(s)

 

Kosten voor het spelen op de klok zijn:

 

Uurtarief Starttarief*

BILJART €3,50 €1,25 (30minuten)

POOL €6,50 €2,50 (30minuten)

*U betaald dus altijd minimaal het starttarief voor de eerste 30 minuten. Na 30 minuten wordt er verder per minuut afgerekend.

 

Voor poolhuur

Het huren van een poolbiljart kan altijd in overleg voor een bepaalde tijd neem dan gerust contact op met ons.

 

Voor biljarthuur middels een schriftelijke overeenkomst

- Verhuur middels een schriftelijke overeenkomst.

- De huur wordt aangegaan voor één kalenderjaar.

- De huur is bij vooruitbetaling per 01-01 verschuldigd voor desbetreffend kalenderjaar.

- De huur is gebaseerd op globaal 48 weken i.v.m. zomervakantie en feestdagen.

- Verhuur is alleen mogelijk voor een carambolebiljart.

- Verhuurder verplicht zich huurders tijdig te informeren over sluiting van het centrum m.b.t. het bovengenoemde.

- Het gebruik van biljarts door huurders is op de volgende dagen niet mogelijk: oudejaarsavond, nieuwjaardag, 2de Paasdag, Hemelsvaartdag, 2de Pinksterdag, Sinterklaasavond,

Dickensdagen (laatste weekeinde voor de Kerst), Kerstavond, 1ste en 2de Kerstdag, door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld door privé gebeurtenis, overlijden, Etcetera).

- De huur wordt naar rato gerestitueerd indien de verhuurder door overmacht gedwongen is het centrum voor één of meerdere dagen te sluiten.

- Verhuurder verplicht zich de huurder hier z.s.m. van te berichten (mits dit mogelijk is).

- De huur wordt stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij uiterlijk per 1 december van desbetreffend kalenderjaar door één van beide partijen schriftelijk wordt opgezegd.

- Prijsaanpassingen dienen uiterlijk per 1 november schriftelijk aan huurders bekend te worden gemaakt.

- Indien de huurder niet akkoord gaat met de prijsaanpassing wordt het contract ontbonden per 1 januari van het jaar waarop deze prijsaanpassing zou zijn ingegaan.

- De huur wordt in overleg aangegaan voor één dagdeel per week op een vaste dag, de prijzen per tafel kunt u vrijblijvend opvragen.

- De huurder is alleen speelgerechtigd op het contractueel vastgelegde dagdeel. Onderverhuur van tafels is niet toegestaan en leidt tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst

zonder recht op restitutie in enigerlei vorm.